ข้อแนะนำ สปอตไลท์

ประเภทของแบตเตอร์รี่

Updated:

ประเภทของแบตเตอร์รี่

ใบทความนี้เราจะมาพูดถึงแบตเตอร์รี่ของรถยนต์ ซึ่งในแต่ละประเภทจะมีการดูแลรักษาที่ต่างกัน โดยแบตเตอร์รี่แบบแห้ง (Drycell) จะเป็นแบตที่แทบไม่ต้องดูระดับน้ำกรดของแบตเตอร์รี่ และ แบตเตอร์รี่แบบน้ำ (Storage Battery) จะต้องตรวจดูน้ำกรดในแบตอย่างสม่ำเสมอ เรามาดูส่วนประกอบของแบตแต่ละตัวว่ามีอะไรบ้าง

https://static.pakwheels.com/2018/01/dry-cell.jpg

  1. แบตเตอร์รี่แบบแห้ง (Drycell) คือการที่แบตเตอร์รี่มีวัตถุดิบที่ใช้ขั้วลบเป็นกระบอกสังกะสี โดยใช้สังกะสีก้อนมาทำการหลอมละลายผ่านเครื่องรีดจนทำให้เกิดเป็นสังกะสีแผ่น และนำไปตัดผ่านเครื่องเพื่อให้ได้สังกะสีตามขนาดที่ต้องการ และ นำไปปั้มให้ขึ้นรูปเป็นกระบอกสังกะสีขั้วลบ วัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนประกอบเข้าเป็นก้อนถ่านไฟฉาย ที่ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้
  • ยางมะตอย (Asphalt) เป็นส่วนที่มีหน้าที่ในการป้องกันการรั่วของกระแสไฟฟ้า
  • แป้งสาลี หรือ แม้งมัน ถ้านำมาผสมกับสารเคมีแล้วจะทำให้มีลักษณะคล้ายกาว โโยจะมีหน้าที่ในการยึดให้ก้อนขั้มบวกติดแน่นอยู่กับสังกะสี
  • กระดาษ จะเป็นกระดาษเฉพาะที่นำมาใช้งานในแบตเตอร์นี่ โดยจะมีหลายประเภทเช่น กระดาษชนิดเคลือบน้ำยาที่สามารถใช้แทนแป้งได้ กระดาษบาง และกระดาษหนาที่ใช้รองก้นและปิดกระบอกของไฟฉาย

http://all-about-water-filters.com/wp-content/uploads/2016/01/Filling-the-Battery-Cell-with-Distilled-Water.jpg      

  1. แบตเตอร์รี่แบบน้ำ (Storage Battery) จะมีส่วนประกอบคือ เปลือกนอกที่ทำด้วยพลาสติกหรือยางแข็ง ส่วนฝาครอบส่วนบนจะมี ขั้วแบตเตอร์รี่ สะพานไฟ แผ่นธาตุบวก และแผ่นธาตุลบ แผ่นกั้นที่ทำมาจากไฟเบอร์กราสจะมีรูพรุน

https://i.ytimg.com/vi/Y6xIAXwpcgE/maxresdefault.jpg

-แผ่นธาตุ (Plates) ในแบตทั้ง2 ประเภทนี้ จะมีทั้งแผ่นธาตุลบ และแผ่นธาตุบวก โดยจะทำมาจากตะกั่วเปอร์ออกไซด์ (PbO2) และ แผ่นธาตุลบทำจากตะกั่ว (Pb) ที่วางเรียงกันสลับไปสลับมาจนเต็มจนพอดีในแต่ละเซลล์ และกั้นด้วยแผ่นกั้นเพื่อป้องกันไม่ให้มาแตะกัน

-แผ่นกั้น (Separaters) ที่ทำหน้าที่คอยป้องกันไม่ให้แผ่นธาตุบวกและลบ มาแตะกัน ซึ่งถ้าแตะกันอาจจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ แผ่นกั้นนี้จะทำมาจากไฟเบอร์กลาสหรือยางแข็ง ที่เจารูพรุนเพื่อให้น้ำกรดไหลถ่ายเทได้ จะมีขนาดเท่ากับแผ่นธาตุ

-น้ำกรดหรือน้ำยาอิเล็กโตรไลต์ (Electrolyte) เป็นน้ำกรดที่ใช้ในแบตเตอร์รี่และเป็นน้ำกรดแบบกำมะถันเจือจาง (H2SO4) ประมาณ 38% ความถ่วงจำเพาะของน้ำกรดจะอยู่ที่ 1.260 – 1.280 ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ซึ่งน้ำกรดในแบตเตอร์รี่จะเป็นตัวทำให้แผ่นธาตุลบเกิดปฏิกิริยาทางเคมีจนเกิดกระแสไฟฟ้านั่นเอง

-เซล (Cell) คือ ช่องที่บรรจุไปด้วยแผ่นธาตุบวกและลบ วางสลับกันแล้วจุ่มลงในน้ำกรด แรงเคลื่อนที่ต่อ 1 ช่องจะเท่ากับ 2.1 โวลต์ ในแบตเตอร์รี่จะมี 6 เซล ในแต่ละเซลจะมีฝาปิดเพื่อป้องกันไม่ใช้น้ำกรดกระเด็นออกมา และที่ฝาปิดก็จะมีรูระบายก๊าซไฮโดรเจนที่เกิดจากการทำงานของน้ำกรดให้ระบายออกมาได้ เซลจะมี 2 แบบ

เซลแบบแห้ง จะเป็น เซลแบบสังกะสี - อากาศ (Zinc Air Cell) เป็นเซลแบบกระดุมที่มีรูจึงทำให้อากาศสามารถเข้าได้ที่ด่านล่าง ซึ่งจะเป็นการใช้ออกซิจนในออกซิไดซ์ผงสังกะสีผสมอัลคาไลน์อิเลคทรอไลท์ซึ่งเป็นขั้วลบ

เซลแบบลิเธี่ยม (Lithium Cell) ขั้วลบจะเป็นลิเธียม ขั้วบอกจะเป็นแมงกานีสไดออกไซด์ผสมกับซัลเฟอร์ไดออกไซด์หรือ ไธโอนิลคลอไรด์ ที่ต้องใช้กับงานหนักที่ต้องการแรงดันสูงกว่าปกติทั่วไป

-ฝาปิดเซล (Battery Cell Plug) หรือที่เราเรียกว่า ฝาปิดช่องเติมน้ำกรด ฝานี้จะมีรูระบายก๊าซไฮโดรเจนที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีภายในแบตเตอรี่ให้สามารถระบายออกไปได้ ถ้าไม่มีฝาระบายนี้เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีก๊าซไฮโดรเจนจะไม่สามารถระบายออกไปได้ จะทำให้เกิดแรงดันดันจนแบตเตอรี่เกิดระเบิดขึ้นได้

https://www.lithiumion-batteries.com/uploads/site/88/skin/SmartBattery_PrevC.0006.jpg

 

LINE OpenChat Banner

เข้าร่วม LINE OpenChat คลิกเลย!

คลิกเลย!

[Every Lotto Day Campaign Lotto Low Price

 

-ข้อแนะนำ, สปอตไลท์
-, , , ,

Copyright© UPCAR , 2020 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.