ไฟแนนซ์รถ

ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ กรมธรรม์ไม่คุ้มครอง จริงหรือ?

Posted:

แน่นอนว่ามีใครหลายๆคนที่ยังไม่ได้ไปต่ออายุใบอนุญาตขับขี่รถ หรือใบขับขี่หายแต่ยังไม่ได้แจ้งทำใหม่ อย่าได้ชะล่าใจไปนะคะ เพราะหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดบนท้องถนน กรมธรรม์ที่คุณซื้อไว้จะคุ้มครองคุณหรือไม่ วันนี้เราหาคำตอบมาให้เพื่อนๆแล้วค่ะ

Cr. Pixabay

คำตอบ คือ ไม่คุ้มครองค่ะ เนื่องจากมีข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ "หมวดความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์"

ข้อ 9.4 การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย หรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์

จากข้อความที่ระบุไว้ข้อ 9.4 นี้ จึงมี 3 ประเด็นย่อย ดังนี้

 1. ใบอนุญาตขับขี่ใดๆ คืออะไร ?

“ใบอนุญาตขับขี่ใดๆ” หมายถึง ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ทุกชนิดทุกประเภท และรวมถึงใบอนุญาตขับขี่ที่ออกโดยรัฐใดรัฐหนึ่ง หรือประเทศใดประเทศหนึ่งด้วย เนื่องจากเจตนารมณ์ถือความสามารถเป็นสำคัญ ฉะนั้น เมื่อมีใบอนุญาตขับรถยนต์ใดๆ แล้ว แม้จะผิดประเภทกรมธรรม์ก็ยังคุ้มครอง เช่น มีใบอนุญาตขับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไปขับขี่รถบรรทุก หรือไปขับรถรับจ้างสาธารณะ ก็ยังคงได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์

Cr. Prakunrod

 

2. กรณีใด คือ ถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย?

ต้องพิจารณาจากหลักที่ว่าเมื่อสิ้นสุดกำหนดเวลาคำสั่งลงโทษของเจ้าหน้าที่แล้ว (ไม่ว่าจะลงโทษด้วยการยึดใบอนุญาตขับขี่ การสั่งพักใช้ใบอนุญาตก็ตาม) ผู้ขับขี่คนดังกล่าวจะต้องไปอบรมหรือสอบเพื่อขอออกใบอนุญาตขับขี่ใหม่หรือไม่ ถ้าไม่ต้องทำถือว่าใบอนุญาตขับขี่เดิมไม่ได้ถูกตัดสิทธิ เพราะการตัดสิทธิตามกฎหมาย ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ข้อนี้ จะต้องถึงขนาดเสมือนเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่อาจนำมาใช้แทนใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ได้
แต่ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สามารถใช้แทนใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ได้

Cr. Pixabay

3. ข้อควรรู้ เกี่ยวกับข้อยกเว้นข้อ 9.4 นี้

บริษัทไม่อาจนำมาใช้เป็นเหตุปฏิเสธความรับผิดต่อความเสียหายของรถยนต์ได้ หากความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น มิได้เกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัย  เช่น แดงขับรถยนต์คันเอาประกันภัยจอดติดสัญญาณไฟอยู่ ปรากฏว่ามีรถสีดำขับมาด้วยความเร็วสูง พุ่งชนท้ายรถแดงได้รับความเสียหาย แม้ขณะเกิดเหตุแดงไม่เคยมีใบอนุญาตขับขี่เลยก็ตาม ก็ไม่เป็นเหตุให้บริษัทปฏิเสธความรับผิดต่อความเสียหายของรถยนต์ของแดงเพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น มิได้เกิดจากความประมาทของแดงผู้ขับขี่แต่อย่างใด

Cr. prakunrod.com

LINE OpenChat Banner

เข้าร่วม LINE OpenChat คลิกเลย!

คลิกเลย!

[Every Lotto Day Campaign Lotto Low Price

 

-ไฟแนนซ์รถ
-, , , , , , , , , , , , , , , ,

Copyright© UPCAR , 2020 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.