ไฟแนนซ์รถ

ทำอย่างไร? อยากซื้อรถแต่ไม่มีสลิปเงินเดือน

Posted:

ใครๆก็อยากมีรถ แต่สำหรับอาชีพอิสระหรืออาชีพส่วนตัวที่ไม่ได้ทำงานประจำ เช่น ค้าขาย งานบริการ ฟรีแลนซ์ เกษตรกร อาชีพเหล่านี้จะไม่มีสลิปเงินเดือน ไม่มีหลักฐานทางการเงินว่าคุณมีรายได้เข้ามาเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ต่อเดือน จึงทำให้การขอสินเชื่อผ่อนรถเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระทั้งหลาย วันนี้ UPCAR มีเคล็บลับมาบอกเพื่อนๆแล้วค่ะ

Cr. Pixabay

สิ่งที่คุณต้องรู้ ก่อนขอสินเชื่อ

อันดับแรก คุณต้องทราบแหล่งที่มาของรายได้ก่อนว่า เงินแต่ละบาทแต่ละก้อนมาจากไหน เพราะนั่นเป็นการยืนยันถึงรายได้ที่เข้ามาในแต่ละเดือนของคุณได้เป็นอย่างดี เมื่อมีรายรับเข้ามาไม่ควรเก็บในรูปของเงินสด แต่ควรนำเข้าฝากธนาคาร เพื่อเป็นการการันตีรายได้หรือแหล่งที่มาของเงินนั้นๆ

อาชีพอิสระของคุณ จัดอยู่ในกลุ่มใด

งานค้าขาย

คุณต้องทราบรายได้ต่อเดือนของคุณว่ามีเข้ามาเท่าไหร่ ต้องมีความเคลื่อนไหวทางบัญชี เช่น ต้องมีเงินหมุนเวียนในบัญชีทุกเดือน UPCAR ขอแนะนำว่าอาชีพนี้จำเป็นต้องนำเงินเข้าบัญชีเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างหลักฐานในการแสดงรายได้ที่คุณได้รับแต่ละเดือน และถ้ามีหน้าร้านควรจะมีรูปภาพประกอบด้วย แต่หากคุณไม่มีหน้าร้าน คุณต้องมีบันทึกการขายสินค้าและมีสต๊อกสินค้า และรวมถึงต้องเก็บใบเสร็จรับเงินและการจ่ายเงินไว้เป็นหลักฐานในการค้าขาย หรือคุณอาจจะจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย แล้วนำใบเสร็จต่างๆ แนบมาด้วย เพื่อเป็นการยืนยันรายได้ของคุณ

Cr. Pixabay

งานรับเหมาก่อสร้าง วางระบบ

คุณต้องถ่ายรูปหน้างานที่กำลังทำอยู่ และแผนที่หน้างานในใบเสนอราคา หรือสัญญาจ้างงานจากเจ้าของงาน เมื่อคุณได้รับค่าจ้างหลังจากเสร็จงานแล้ว ส่วนมากผู้ว่าจ้างจะจ่ายออกเป็นเชค หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร และออกเอกสาร หัก ณ. ที่จ่าย หรือใบ 50 ทวิให้ และที่สำคัญเลยที่ขาดไม่ได้ นั่นก็คือ สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง เพื่อดูความสม่ำเสมอของรายได้ต่อเดือนที่คุณได้รับ

Cr. Pixabay

งาน Freelance

คุณอาจมีรายได้เข้ามาไม่แน่นอน เช่น นักร้อง นักดนตรี Dancer อาชีพกลุ่มนี้ จำเป็นต้องขอหนังสือรับรองจากสถานที่ทำงาน และนำเงินค่าจ้างมาฝากไว้กับทางธนาคารอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นหลักฐานทางการเงินที่คุณได้ในแต่ละเดือน

Cr. Pixabay

Graphic Designer, ช่างภาพอิสระ, Programmer

ในการทำงาน คุณจำเป็นต้องออกใบเสนอราคาให้กับผู้ว่าจ้างด้วย กรณีมีเอกสารหัก ณ. ที่จ่าย หรือใบ 50 ทวิ ประกอบกับรายได้ที่ได้รับด้วย จะทำให้แหล่งที่มาของเงิน มีความชัดเจนมากขึ้น

Cr. Pixabay

เกษตรกร

การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร การประมง หรือฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์ต่างๆ รายได้ของเกษตรกรจะได้มาจากการขายผลผลิต ดังนั้น คุณต้องมีเอกสารเป็นหลักฐาน เช่น บิลเงินสดในการขายสินค้า รวมถึงบิลที่ซื้อวัตถุดิบหลัก เช่น อาหารสัตว์ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย หรือหากไม่มี จักต้องมีตัวเลขในบัญชีที่ได้จากการขายผลผลิตได้ เอกสารอีกอย่างที่ใช้ประกอบ คือ โฉนดที่ดิน สัญญาเช่าที่ดิน แต่ถ้ารายได้ของผลผลิตออกตามฤดูกาล หรือปีละครั้ง คุณสามารถนำเงินก้อนที่ฝากในบัญชีมาหารเฉลี่ยต่อปีได้ แต่คุณก็ต้องดูขนาดของที่ดินที่ใช้ในการประกอบการเกษตรด้วย

Cr. Pixabay

อย่างไรก็ตาม การขอสินเชื่อผ่อนรถ คุณสามารถทำได้ไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรสิ่งสำคัญคุณต้องมีรายได้ที่ผ่านบัญชีธนาคารอย่างสม่ำเสมอ และมีความชัดเจนของแหล่งที่มาของรายได้ด้วยทั้งนี้ต้องดูประวัติสินเชื่อ และที่พักอาศัย ว่าตรงตามทะเบียนบ้านหรือไม่ ความน่าเชื่อถือสำหรับผู้ที่พักตรงตามทะเบียนบ้านก็ดูได้จาก การเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์, บ้านพักของครองครัวที่นามสกุลเดียวกัน หรือบ้านญาติ การที่จะให้เครดิตกับคนที่พักตรงทะเบียนบ้านจะให้น้ำหนักค่อนข้างมาก เพราะแสดงถึงความเป็นหลักแหล่งสามารถติดตามได้ในอนาคต และถ้าคุณพักไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน เช่น บ้านเช่า, หอพัก และ อพารท์เม้นท์ คุณจะต้องสร้างความน่าเชื่อถือโดยการมีระยะเวลาการเช่าที่ชัดเจน ก็จะทำให้คุณดูมีความมั่นคงมากขึ้น หากคุณสามารถหาผู้ค้ำประกันก็จะทำให้คุณได้รับการอนุมัติเงินกู้ได้รวดเร็วขึ้นอีกด้วยค่ะ

Cr. moneyhub.in.th

[Every Lotto Day Campaign Lotto Low Price

-ไฟแนนซ์รถ
-, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Copyright© UPCAR , 2019 All Rights Reserved.