ไฟแนนซ์รถ

ไขข้อสงสัย หากต้องการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ต้องทำอย่างไรดี ?

Posted:

ไขข้อสงสัย หากต้องการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ต้องทำอย่างไรดี ?

การทำประกันภัยรถยนต์เป็นสิ่งที่คนมีรถทุกคนควรทำไว้ แต่หากมีเหตุการณ์ให้ต้องยกเลิกกรมธรรม์ เช่น ต้องการขายรถ หรือต้องการเปลี่ยนประเภทความคุ้มครอง จะสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์เก่าที่ทำอยู่ได้หรือไม่?

Image result for cancel contact

ที่มา : magazine.job

คำตอบคือ ทำได้ โดยแจ้งกับบริษัทผู้รับประกันภัย ซึ่งจะมีอัตราการเวณคืนกรมธรรม์ แสดงอยู่ในคู่มือที่ส่งไปพร้อมกับกรมธรรม์นั้นๆ

อัตราการเวนคืนจะไม่ได้ลดเป็นสัดส่วนโดยตรงในระยะเวลา 1 ปี เพราะบริษัทประกันมีต้นทุนในการออกกรมธรรม์ เช่น ค่าอากร ค่าภาษี ค่าพนักงาน เป็นต้น

อัตราคืนเบี้ยประกันภัยรถยนต์

จำนวนวันประกันภัย% ที่ได้คืน
1 - 972
10 - 1968
20 - 2965
30 - 3963
40 - 4961
50 - 5959
60 - 6956
70 - 7954
80 - 8952
90 - 9950
100 - 10948
110 - 11946
จำนวนวันประกันภัย% ที่ได้คืน
120 - 12944
130 - 13941
140 - 14939
150 - 15937
160 - 16935
170 - 17932
180 - 18930
190 - 19929
200 - 20927
210 - 21925
220 - 22923
230 - 23922
จำนวนวันประกันภัย% ที่ได้คืน
240 - 24920
250 - 25918
260 - 26916
270 - 27915
280 - 28913
290 - 29912
300 - 30910
310 - 3198
320 - 3296
330 - 3394
340 - 3493
350 - 3591
360 - 3660

หมายเหตุ: เปอร์เซ็นต์ (%) ที่ได้คืน คิดจากร้อยละของเบี้ยประกันภัยเต็มปี รวมภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก : prakunrod

เอกสารในการใช้เวนคืนกรมธรรม์

1.กรมธรรม์ตัวจริง

2.สำเนาบัตรประชาชน

3.หน้าสมุดธนาคารที่ต้องการรับเงินคืน

4.และอาจต้องส่งหนังสือแสดงความประสงค์ หรือเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมแล้วแต่เงื่อนไขของบริษัทรับประกัน

LINE OpenChat Banner

เข้าร่วม LINE OpenChat คลิกเลย!

คลิกเลย!

[Every Lotto Day Campaign Lotto Low Price

 

-ไฟแนนซ์รถ
-, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Copyright© UPCAR , 2020 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.