สปอตไลท์ ไฟแนนซ์รถ

ซวยแล้ว ! ป้ายทะเบียนรถหล่นหาย แต่ยังติดไฟแนนซ์อยู่ ทำอย่างไรดี ?

Updated:

ซวยแล้ว ! รถป้ายทะเบียนหล่นหาย แต่ยังติดไฟแนนซ์อยู่ ทำอย่างไรดี ?

ขับรถอยู่ดีๆ แผ่นป้ายทะเบียนก็หายสาบสูญไปไหนไม่รู้ ทำยังไงดีหล่ะทีนี้ ไม่ต้องกังวลไปวันนี้เราจะมาแนะนำรายละเอียดในการขอเเผ่นป้ายทะเบียนใหม่ด้วยตนเองได้ง่ายๆ ไปดูกันเลยดีกว่าว่าต้องทำอย่างไร

ที่มา : timesnownews

ในกรณีเราเกิดทำแผ่นป้ายทะเบียนรถหาย คุณไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ สามารถไปรับป้ายทะเบียนใหม่ที่ขนส่งฯได้เลย

แต่ถ้ารถของคุณยังติดไฟแนนซ์อยู่ ในกรณีนี้คุณต้องไปขอเเผ่นป้ายทะเบียนใหม่ด้วยตนเอง หรือต้องติดต่อเเจ้งให้ไฟแนนซ์ดำเนินการเเทน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Install license plate in car

ที่มา : i.ytimg

โดยคุณสามารถขอป้ายทะเบียนรถที่ขนส่งฯ สองวิธีคือ ขอแผ่นป้ายใหม่ด้วยตนเอง หรือติดต่อบริษัทไฟแนนซ์ดำเนินการให้ แต่การขอด้วยตนเองอย่างไรก็ตามคุณต้องติดต่อบริษัทไฟแนนซ์ เพื่อขอเอกสารดำเนินการเช่นกัน

เอกสารเเละหลักฐานที่ต้องนำไปขอแผ่นป้ายทะเบียนมีดังนี้

  1. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่าซื้อ
  3. หนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์
  4. หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์
  5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

เงื่อนไข การดำเนินการทางด้านทะเบียนภาษีของรถต้องเหลือไม่น้อยกว่า 30 วัน (หากภาษีของรถเหลือน้อยกว่า 30 วัน จะต้องชำระภาษีรถประจำปี)

สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้  โดยผู้รับมอบอำนาจ นำบัตรประจำตัวประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ที่มา : 123rf

อัตราค่าธรรมเนียม
- ค่าคำขอ 5 บาท
- ค่าแผ่นป้ายทะเบียนธรรมดาแผ่นละ 100 บาท
- ค่าแผ่นป้ายทะเบียนประมูล แผ่นละ 600 บาท

ระยะเวลาในการขอรับป้ายทะเบียนรถ : ภายใน 7 วันแต่ไม่เกิน 15 วัน
ในใบเสร็จรับเงินจะระบุวันที่ต้องมารับป้ายทะเบียน โดยระหว่างนี้ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินแทนแผ่นป้ายชั่วคราวได้

LINE OpenChat Banner

เข้าร่วม LINE OpenChat คลิกเลย!

คลิกเลย!

[Every Lotto Day Campaign Lotto Low Price

 
[instagram-feed]

-สปอตไลท์, ไฟแนนซ์รถ
-, , , , , , , , , , , , ,