อยากย้ายไฟแนนซ์รถยนต์ แต่ยังคิดไม่ตกจะทำอย่างไรดี ? วันนี้มีคำตอบ !

ไฟแนนซ์รถ

อยากย้ายไฟแนนซ์รถยนต์ แต่ยังคิดไม่ตกจะทำอย่างไรดี ? วันนี้มีคำตอบ !

Posted:

อยากย้ายไฟแนนซ์รถของตัวเอง แต่เปรียบเทียบไม่เป็น ไม่ต้องกังวลเรามีเทคนิคมาให้!

การย้ายไฟแนนซ์ หรือการรีไฟแนนซ์นั้น คือการชำระเงินกู้ที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดด้วยเงินกู้ใหม่ และใช้สินทรัพย์ตัวเดิมเป็นหลักประกัน โดยขอกู้เงินจากสถาบันการเงินแห่งใหม่ เพื่อนำไปปลดภาระหนี้เงินกู้ที่ค้างอยู่อันเก่านั่นเอง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ที่มา : realjaja

ซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่มีอัตราที่สูง จ่ายเงินงวดต่อเดือนสูง คุณไม่กำลังพอที่จะผ่อนชำระได้อีก จึงคิดจะทำการรีไฟแนนซ์ เพื่อให้อัตราดอกเบี้ยต่ำลง ค่างวดที่ต้องจ่ายต่อเดือนลดลง โดยอาจจะขอกู้จากสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้รายเดิมหรือเป็นสถาบันการเงินรายใหม่ก็ได้

สำหรับวันนี้เรามีเทคนิคในการเลือกหรือขั้นตอนในการรีไฟแนนซ์ มาฝากกัน ซึ่งมี 6 ขั้นตอน ดังนี้

1. คำนวณดอกเบี้ยคงเหลือ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ที่มา : hatena

คุณจะต้องคำนวณดอกเบี้ยคงเหลือตามสัญญากู้เดิมก่อนที่จะทำการปิดบัญชีสินเชื่อเดิม เพื่อนำรถไปทำการรีไฟแนนซ์ และนำมาเปรียบเทียบหักส่วนต่างกับดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นจากการกู้ใหม่ดูว่าคุ้มค่าหรือไม่

2. ติดต่อกับธนาคาร เพื่อเจรจาข้อตกลงต่างๆ 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ที่มา : hsbc

เมื่อคุณวางแผน และมั่นใจเกี่ยวกับการผ่อนชำระค่างวดจนครบสัญญาได้เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการติดต่อกับธนาคาร เพื่อเจราจรเกี่ยวกับการขออัตราดอกเบี้ยพิเศษ หรือเรียกร้องข้อเสนอพิเศษต่างๆ เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการรีไฟแนนซ์

3. ทำการขอส่วนลด

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ที่มา : wikihow

หากต้องการปิดยอดบัญชีจากสถาบันการเงินที่กู้เดิม  คุณจะต้องทำการขอส่วนลดด้วย เนื่องจากเป็นไปตามกฎหมายของทางไฟแนนซ์ กรณีที่คุณสามารถปิดบัญชีก่อนครบอายุสัญญาเช่าซื้อ จำเป็นต้องลดดอกเบี้ย ที่มีอยู่ให้เหลือครึ่งหนึ่ง

4. เปรียบเทียบยอดรีไฟแนนซ์อันใหม่กับอันเดิม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Compare balance refinance car

ที่มา : thebalance

เมื่อทราบยอดแล้ว ควรสอบถามยอดรีไฟแนนซ์กับทางสถาบันการเงินแห่งใหม่ เพื่อทำการเปรียบเทียบยอดรีไฟแนนซ์ที่ได้ หัก ยอดบัญชีที่สถาบันการเงินไฟแนนซ์เดิม เพื่อดูผลประโยชน์ที่จะได้รับก่อน

5. ส่งเอกสารเพื่อตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเครดิตบูโร

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ที่มา : trctaborda

ลำดับถัดไป คุณต้องส่งเอกสารเบื้องต้นเกี่ยวกับรายได้ว่าต้องมีบุคคลค้ำประกันหรือไม่ ให้กับสถาบันการเงินแห่งใหม่ เพื่อตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเครดิตบูโรของคุณ เพื่อการอนุมัติสินเชื่อ

และเมื่อทราบผลคุณจะได้รับทำการปิดบัญชีและรับเงินส่วนที่เหลือจากสถาบันการเงินใหม่ทันที โดยไม่ต้องรอเล่มออกมาจากไฟแนนซ์เดิม

6. ส่งเล่มให้กับสถาบันการเงินแห่งใหม่

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Vehicle registration book about refinance

ที่มา : amazonaws

เมื่อได้รับเล่มมาแล้ว คุณจะต้องทำการส่งให้กับสถาบันการเงินใหม่เพื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอน จากนั้นสถาบันการเงินใหม่จะโทรหาคุณเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้ต่อไป ในการรีไฟแนนซ์ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นที่เรียบร้อย

และนี้ก็คือขั้นตอนในการขอรีไฟแนนซ์ที่นำมาให้เพื่อนๆได้ทราบกันในวันนี้ หวังว่าจะเป็นประโยขน์ไม่มากก็น้อย และสำหรับในส่วนของข้อเสนอพิเศษของแต่ละธนาคารนั้น สามารถติดต่อสอบถามโดยการโทรหาโดยตรงหรือเข้าเว็ปไซต์เพื่อดูรายละเอียดได้เลย

LINE OpenChat Banner

เข้าร่วม LINE OpenChat คลิกเลย!

คลิกเลย!

[Every Lotto Day Campaign Lotto Low Price

 

-ไฟแนนซ์รถ
-, , , , , , , , , , , , , , , ,

Copyright© UPCAR , 2020 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.