แย่แล้ว! เล่มทะเบียนรถยนต์หาย.. ไม่ต้องกังวลไป ทำใหม่ไม่ยากอย่างที่คุณคิด

ข้อแนะนำ ไฟแนนซ์รถ

แย่แล้ว! เล่มทะเบียนรถยนต์หาย.. ไม่ต้องกังวลไป ทำใหม่ไม่ยากอย่างที่คุณคิด

Updated:

เผลอทำเล่มทะเบียนรถยนต์หาย ไม่ต้องห่วงสบายใจได้ บอกเลยทำใหม่ง่ายนิดเดียว

เมื่อนึกขึ้นได้ว่าถึงเวลาที่ต้องไปต่อทะเบียนรถยนต์แล้ว แต่! ดันงานเข้า สมุดเล่มทะเบียนรถยนต์ดันมาหายไปซะดื้อๆ พลิกบ้านหายังไงก็หาไม่เจอ บอกเลยไม่ต้องกังวล! สมุดทะเบียนรถหาย สามารถทำใหม่ได้ไม่ยากอย่างที่คิด

ที่มา : ferretsoftware

ต้องแจ้งความหรือไม่ ?

ที่มา : loridapolitics

จริงๆแล้วในกรณีที่เล่มทะเบียนรถหาย เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปแจ้งความก็ได้ แต่แนะนำว่าให้ในกรณีที่ไม่สบายใจ ถ้าสะดวกไปแจ้งก็สามารถไปแจ้งได้ โดยจะมีการบันทึกถ้อยคำไว้เป็นหลักฐานกับนายทะเบียน

เล่มทะเบียนรถหาย ต้องทํายังไงต่อ

ที่มา : duke.edu

กรณีต้องการขอเล่มทะเบียนรถยนต์ใหม่ ให้ทำเรื่องขอกับขนส่งตามจังหวัดของเลขทะเบียนรถที่ได้จดทะเบียนเอาไว้ เช่น จดทะเบียนในเขตกรุงเทพ ก็ต้องทำกับกรมขนส่งภายในกรุงเทพ เป็นต้น

โดยสามารถตรวจสอบจังหวัดที่จดทะเบียนได้ที่ เว็ปไซต์ของกรมขนส่ง https://www.dlt.go.th/th/provincial-website/ 

ใช้เอกสารอะไรบ้าง

  • สำเนาบัตรประชาชนเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (แนะนำให้เอาตัวจริงมาเผื่อด้วย)
  • สำเนาทะเบียนรถ (ถ้ามี)
  • ใบแจ้งความ (ถ้ามี)
  • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง)

ขั้นตอนในการติดต่อทำเล่มทะเบียนใหม่

ที่มา : masterfile

1. ติดต่อประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งทำเรื่องเกี่ยวกับ เล่มทะเบียนรถหาย

2. หลังจากแจ้งเรื่องแล้ว เจ้าหน้าที่จะให้ทำการกรอกแบบฟอร์มทั้งหมด 2 แผ่น

  • เอกสารกรอกรายละเอียด ชื่อ สกุล เอกสารแนบประกอบ
  • แบบฟอร์มบันทึกถ้อยคำ

3. นำเอกสารที่กรอกเสร็จแล้วไปยื่นเพื่อตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่แล้วรับบัตรคิว

4. หลังจากถึงคิวแล้ว เจ้าหน้าที่จะมีการเรียกไปรับสมุดจดทะเบียนเล่มใหม่ ซึ่งจะประทับตราไว้ว่าออกแทนเล่มที่สูญหาย

LINE OpenChat Banner

เข้าร่วม LINE OpenChat คลิกเลย!

คลิกเลย!

[Every Lotto Day Campaign Lotto Low Price

 

-ข้อแนะนำ, ไฟแนนซ์รถ
-, , , , , , , , , , , , ,

Copyright© UPCAR , 2020 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.