ข้อแนะนำ บันเทิง สปอตไลท์

ทวนความจำ ! ป้ายแสดงสัญลักษณ์จราจร ประเภทเครื่องหมายคำสั่ง V.1

Posted:

ป้ายสัญลักษณ์จราจร ตอนที่ 1 เครื่องหมายบังคับ แบบที่ 1 !!

สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาทวนความจำกันหน่อยเกี่ยวกับความหมายของป้ายบังคับต่างๆ ซึ่งอันนี้จะเป็นป้ายบังคับประเภทห้ามหรือจำกัดสิทธิ์ (Prohibitory or Restrictive Signs) โดยจะมีลักษณะป้ายเป็นพื้นสีแดงเขียนด้วยตัวอักษรสีขาว ไม่รอช้าไปรับชมกันได้เลยครับ

1. "หยุด"

ที่มา : dparktraffic

ความหมาย  รถทุกชนิดต้องหยุดรอ เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงสามารถเคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง

2. "ให้ทาง"

ที่มา : dparktraffic

ความหมาย รถทุกชนิดต้องระมัดระวังและให้ทางแก่รถและคนเดินเท้าข้างหน้าผ่านไปก่อนเมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่ได้ขวางทางข้างหน้าแล้วจึงจะสามารถเคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง

3. "ให้รถสวนทางมาก่อน"

ที่มา : dparktraffic

ความหมาย ให้ผู้ขับรถทุกชนิดหยุดรถตรงป้าย เพื่อให้รถที่กำลังแล่นสวนทางมาก่อน ถ้ามีรถข้างหน้าหยุดรออยู่ก่อนก็ให้หยุดรถรอถัดต่อกันมาตามลำดับ เมื่อรถที่สวนทางมาได้ผ่านไปหมดแล้ว จึงให้รถที่หยุดรอตามป้ายนี้เคลื่อนไปได้

4. "ห้ามแซง"

ที่มา : dparktraffic

ความหมาย ห้ามไม่ให้ขับรถแซงขึ้นหน้าคันอื่นในเส้นทางที่มีป้ายติดตั้ง

5. "ห้ามเข้า"

ที่มา : dparktraffic

ความหมาย ห้ามไม่ให้รถทุกชนิดเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย

 6. "ห้ามกลับรถไปทางซ้าย"

ที่มา : dparktraffic

ความหมาย ห้ามไม่ให้กลับรถไปทางซ้ายด้วยวิธีใดก็ตาม ในเขตที่ติดตั้งป้าย

 7. "ห้ามกลับรถไปทางขวา"

ที่มา : dparktraffic

ความหมาย ห้ามไม่ให้กลับรถไปทางขวาด้วยวิธีใดก็ตาม ในเขตที่ติดตั้งป้าย

 8. "ห้ามเลี้ยวซ้าย"

ที่มา : dparktraffic

ความหมาย ห้ามไม่ให้เลี้ยวรถไปทางซ้าย

 9. "ห้ามเลี้ยวขวา"

ที่มา : dparktraffic

ความหมาย ห้ามไม่ให้เลี้ยวรถไปทางขวา

10. ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย

ที่มา : dparktraffic

หมายถึง ห้ามผู้ขับขี่เปลี่ยนรถไปช่องทางซ้าย

11. ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา

ที่มา : dparktraffic

หมายถึง ห้ามผู้ขับขี่เปลี่ยนรถไปช่องทางขวา

12. ป้ายห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ

ที่มา : dparktraffic

หมายถึง ห้ามผู้ขับขี่เลี้ยวรถหรือกลับรถไปทางซ้าย

13. ป้ายห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ

ที่มา : dparktraffic

หมายถึง ห้ามผู้ขับขี่เลี้ยวรถหรือกลับรถไปทางขวา

14. "ห้ามจอดรถ"

ที่มา : dparktraffic

ความหมาย ห้ามไม่ให้จอดรถทุกชนิดในแนวนั้น เว้นแต่การรับ - ส่งคน หรือสิ่งของชั่วขณะหนึ่ง

15. "ห้ามหยุดรถ"

ที่มา : dparktraffic

ความหมาย ห้ามไม่ให้หยุดรถหรือจอดรถทุกชนิดตรงบริเวณนี้เป็นอันขาด

16. "ห้ามรถยนต์"

ที่มา : dparktraffic

ความหมาย ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย

17. "ห้ามรถบรรทุก"

ที่มา : dparktraffic

ความหมาย ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย

18. "ห้ามรถจักรยานยนต์"

ที่มา : dparktraffic

ความหมาย ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย

19. "ห้ามรถยนต์สามล้อ"

ที่มา : dparktraffic

ความหมาย ห้ามรถยนต์สามล้อผ่านเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย

20. "ห้ามรถสามล้อ"

ที่มา : dparktraffic

ความหมาย ห้ามรถสามล้อผ่านเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย

21. "ห้ามรถจักรยาน"

ที่มา : dparktraffic

ความหมาย ห้ามรถจักรยานผ่านเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย

22. "ห้ามล้อเลื่อนลากเข็น"

ที่มา : dparktraffic

ความหมาย ห้ามล้อเลื่อนลากเข็นผ่านเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย

23. "ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร"

ที่มา : dparktraffic

ความหมาย ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตรทุกชนิดผ่านเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย

24. "ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์"

ที่มา : dparktraffic

ความหมาย ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย

25. "ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์"

ที่มา : dparktraffic

ความหมาย ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์ ผ่านเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย

26. "ห้ามใช้เสียง"

ที่มา : dparktraffic

ความหมาย ห้ามมิให้ใช้เสียงสัญญาณหรือทำให้เกิดเสียงที่ก่อการรบกวนด้วยประการใด ๆในเขตที่ติดตั้งป้าย

27. "ห้ามคน"

ที่มา : dparktraffic

ความหมาย ห้ามคนผ่านเข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้าย

28. "หยุดตรวจ"

ที่มา : dparktraffic

ความหมาย ให้ผู้ขับรถหยุดรถที่ป้ายนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจและเคลื่อนรถต่อไปได้เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแล้วเท่านั้น

29. "จำกัดความเร็ว"

ที่มา : dparktraffic

ความหมาย ห้ามมิให้ผู้ขับรถทุกชนิดใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามจำนวนตัวเลขในแผ่นป้ายนั้นๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย จนกว่าจะพ้นที่สุดระยะที่จำกัดความเร็วนั้น

30. "ห้ามรถหนักเกินกำหนด"

ที่มา : dparktraffic

ความหมาย ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดหรือเมื่อรวมน้ำหนักรถกับ น้ำหนักบรรทุก เกินกว่าที่กำหนดไว้เป็น "ตัน" ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายนั้นๆ เข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย

31. "ห้ามรถกว้างเกินกำหนด"

ที่มา : dparktraffic

ความหมาย ห้ามไม่ให้รถทุกชนิดที่มีขนาดกว้างเกินกำหนดเป็น "เมตร" ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายนั้น เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

32. "ห้ามรถสูงเกินกำหนด"

ที่มา : dparktraffic

ความหมาย ห้ามไม่ให้รถทุกชนิดที่มีความสูงของรถรวมทั้งของที่บรรทุกเกินกว่ากำหนดเป็น "เมตร" ตาม จำนวนเลข ในเครื่องหมายเข้าไปในเขตทางหรืออุโมงค์ที่ติดตั้งป้าย

33. "ป้ายจำกัดความยาว"

ที่มา : dparktraffic

หมายถึง ห้ามผู้ขับขี่รถ หรือรวมความยาวของรถและของที่บรรทุกเกินกว่าตัวเลขในป้ายเป็น “เมตร” เข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้

33. "สุดเขตบังคับ"

ที่มา : dparktraffic

ความหมาย พ้นสุดระยะที่บังคับตามความหมายของป้ายบังคับที่ติดตั้งไว้ก่อน

ก็จบกันไปแล้วนะครับ กับป้ายบังคับแบบแรก ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ นะครับ ซึ่งในบทความต่อไปจะเป็นป้ายสัญลักษณ์แบบที่ 2 นะครับ

LINE OpenChat Banner

เข้าร่วม LINE OpenChat คลิกเลย!

คลิกเลย!

[Every Lotto Day Campaign Lotto Low Price

 

-ข้อแนะนำ, บันเทิง, สปอตไลท์
-, , , , , , , , ,

Copyright© UPCAR , 2020 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.