ข้อแนะนำ บันเทิง สปอตไลท์

ทวนความจำ ! ป้ายแสดงสัญลักษณ์จราจร ประเภทเครื่องหมายคำสั่ง V.2

Posted:

ป้ายแสดงสัญลักษณ์จราจร ตอนที่ 2 ป้ายคำสั่ง Mandatory Signs

สวัสดีครับ วันนี้เราก็จะมาทวนความจำของป้ายกันอีกครั้งนะครับ ซึ่งหัวข้อของวันนี้ก็คือ ป้ายบังคับประเภทคำสั่ง (Mandatory Signs) โดยลักษณะจะเป็นป้ายสีน้ำเงิน ตัดด้วยสีขาว จะมีอันไหนบ้างไปรับชมกันได้เลยครับ

1. "ให้เดินรถทางเดียวไปข้างหน้า"

ที่มา : dparktraffic

ความหมาย ให้ขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกำหนด

2. "ทางเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย"

ที่มา : dparktraffic

ความหมาย ให้ขับรถไปทางซ้ายแต่ทางเดียว

3. "ทางเดินรถทางเดียวไปทางขวา"

ที่มา : dparktraffic

ความหมาย ให้ขับรถไปทางขวาแต่ทางเดียว

 4. "ให้ชิดซ้าย"

ที่มา : dparktraffic

ความหมาย ให้ขับรถชิดไปทางซ้ายของป้าย

5. "ให้ชิดขวา"

ที่มา : dparktraffic

ความหมาย ให้ขับรถชิดไปทางขวาของป้าย

6. "ให้เลี้ยวซ้าย"

ที่มา : dparktraffic

ความหมาย ให้ขับรถเลี้ยวไปทางซ้ายแค่ทางเดียว

7. "ให้เลี้ยวขวา"

ที่มา : dparktraffic

ความหมาย ให้ขับรถเลี้ยวไปทางขวาแค่ทางเดียว

8. "ให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา"

ที่มา : dparktraffic

ความหมาย ให้ขับรถไปทางซ้าย หรือไปทางขวา

 9. "ป้ายให้ชิดซ้ายหรือชิดขวา"

ที่มา : dparktraffic

ความหมาย ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางซ้ายหรือทางขวาของป้ายก็ได้

10. "วงเวียน"

ที่มา : dparktraffic

ความหมาย ให้รถทุกชนิดเดินวนทางซ้ายของวงเวียนและรถที่เริ่มจะเข้าสู่ทางร่วมบริเวณวงเวียนต้องหยุดให้สิทธิแก่รถที่แล่นอยู่ในทางรอบวงเวียนไปก่อน ห้ามขับรถแทรกหรือตัดหน้ารถที่อยู่ในทางรอบบริเวณวงเวียน

11. "ป้ายให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย"

ที่มา : dparktraffic

หมายความว่า ให้ผู้ขับขี่ขับรถตรงไปหรือเลี้ยวรถไปทางซ้ายเท่านั้น

12. "ป้ายให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวา"

ที่มา : dparktraffic

หมายความว่า ให้ผู้ขับขี่ขับรถตรงไปหรือเลี้ยวรถไปทางขวาเท่านั้น

13. "ป้ายช่องเดินรถประจำทาง"

ที่มา : dparktraffic

หมายความว่า ช่องเดินรถที่กำหนดไว้สำหรับรถโดยสารประจำทาง

14. "ป้ายช่องเดินรถมวลชน"

ที่มา : dparktraffic

หมายความว่า ช่องเดินรถที่กำหนดไว้สำหรับช่องเดินรถมวลชน ที่มีคนโดยสารบนรถไม่น้อยกว่าตัวเลขที่กำหนดในป้าย

15. "ป้ายช่องเดินรถจักรยานยนต์"

ที่มา : dparktraffic

หมายความว่า ช่องเดินรถที่กำหนดไว้สำหรับรถจักรยานยนต์

16. "ป้ายช่องเดินรถจักรยาน"

ที่มา : dparktraffic

หมายความว่า ช่องเดินรถที่กำหนดไว้สำหรับรถจักรยาน

17. "ป้ายคนเดินเท้า"

ที่มา : dparktraffic

หมายความว่า บริเวณที่ให้ใช้เฉพาะคนเดินเท้า

18. "ป้ายความเร็วขั้นต่ำ"

ที่มา : dparktraffic

หมายความว่า ให้ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่าตัวเลขที่กำหนดในป้าย ซึ่งมีหน่วยเป็น “กิโลเมตรต่อชั่วโมง”

LINE OpenChat Banner

เข้าร่วม LINE OpenChat คลิกเลย!

คลิกเลย!

[Every Lotto Day Campaign Lotto Low Price

 

-ข้อแนะนำ, บันเทิง, สปอตไลท์
-, , , , , , , , ,

Copyright© UPCAR , 2020 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.