ข้อแนะนำ บันเทิง สปอตไลท์

ทวนความจำ ! ป้ายแสดงสัญลักษณ์จราจร ประเภทป้ายเตือน V.3

Posted:

ทวนความจำ ! ป้ายแสดงสัญลักษณ์จราจร ตอนที่ 3 ป้ายคำสั่ง ช่วงแรก

ก็มาถึงป้ายจราจรแบบสุดท้ายนะครับกับป้ายเตือน (Warning Signs) ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ตอนด้วยกันเพราะมันเยอะมากๆ ซึ่งจุดเด่นของป้ายเตือนนั้นจะเป็นสีเหลือตัดด้วยสีดำ จะมีอะไรบ้างไปรับชมได้เลยครับ

1. "ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย"

dparktraffic

หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งซ้าย

2. "ป้ายเตือนทางโค้งขวา"

ที่มา : dparktraffic

หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งขวา

3. "ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย"

ที่มา : dparktraffic

หมายถึง ให้เตรียมตัวโค้งทางซ้าย

4. "ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา"

ที่มา : dparktraffic

หมายถึง ให้เตรียมตัวโค้งทางขวา

5. "ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย"

ที่มา : dparktraffic

หมายถึง ให้เตรียมตัวเลี้ยวโค้งซ้ายที่มีรัศมีแคบ

6. "ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา"

ที่มา : dparktraffic

หมายถึง ให้เตรียมตัวเลี้ยวโค้งขวาที่มีรัศมีแคบ

7. "ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย"

ที่มา : dparktraffic

หมายถึง ป้ายเตือนโค้งหักศอกด้านซ้าย

8. "ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา"

ที่มา : dparktraffic

หมายถึง ป้ายเตือนโค้งหักศอกด้านซ้าย

9. "ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย"

ที่มา : dparktraffic

หมายถึง ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มจากทางซ้าย

10. "ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา"

ที่มา : dparktraffic

หมายถึง ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มจากทางขวา

11. "ป้ายเตือนทางเอกตัดกัน"

ที่มา : dparktraffic

หมายถึง ป้ายเตือนว่ามี 4 แยกด้านหน้า

12. "ป้ายเตือนทางเอกตัดกันรูปตัววาย"

ที่มา : dparktraffic

หมายถึง ป้ายเตือนทางข้างหน้าเป็นทางแยกตัดกันรูปตัววาย

13. "ป้ายเตือนทางเอกตัดกันรูปตัวที"

ที่มา : dparktraffic

หมายถึง  ป้ายเตือนทางข้างหน้าเป็น 3 แยก

14. "ป้ายเตือนทางโทแยกทางเอกทางซ้าย"

ที่มา : dparktraffic

หมายถึง ป้ายเตือนว่ามี 3 แยก ทางซ้าย

15. "ป้ายเตือนทางโทแยกทางเอกทางขวา"

ที่มา : dparktraffic

หมายถึง ป้ายเตือนว่ามี 3 แยก ทางขวา

16. "ป้ายเตือนทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มซ้าย"

ที่มา : dparktraffic

ป้ายเตือนทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มซ้าย

17. "ป้ายเตือนทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มขวา"

ที่มา : dparktraffic

ป้ายเตือนทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มขวา

18. "ป้ายเตือนทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย"

ป้ายทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย

ที่มา : dparktraffic

หมายถึง ป้ายเตือนมีทางเชื่อมจากทางซ้าย

19. "ป้ายเตือนทางโทเชื่อมทางเอกจากขวา"

ที่มา : dparktraffic

หมายถึง ป้ายเตือนมีทางเชื่อมจากทางขวา

20. "ป้ายเตือนทางโทแยกทางเอกทางซ้ายรูปตัววาย"

ที่มา : dparktraffic

หมายถึง ป้ายเคตือนมีทางแยกไปด้านซ้ายรูปตัววาย

21. "ป้ายเตือนทางโทแยกทางเอกทางขวารูปตัววาย"

ที่มา : dparktraffic

หมายถึง ป้ายเคตือนมีทางแยกไปด้านขวารูปตัววาย

22. "ป้ายเตือนวงเวียนข้างหน้า"

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ป้ายเตือนวงเวียน

ที่มา : safetytech

หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางแยกมีวงเวียน สัญลักษณ์เป็นลูกศรวนโค้งไปตามเข็มนาฬิกา

23. "ป้ายเตือนทางแคบลงทั้งสองด้าน"

ที่มา : dparktraffic

หมายความว่า ทางข้างหน้าแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่านทั้งสองด้าน

24. "ป้ายเตือนทางแคบด้านซ้าย"

ที่มา : dparktraffic

หมายความว่า ทางข้างหน้าด้านซ้ายแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่าน

25. "ป้ายเตือนทางแคบด้านขวา"

ที่มา : dparktraffic

หมายความว่า ทางข้างหน้าด้านขวาแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่าน

26. "ป้ายเตือนสะพานแคบข้างหน้า"

ที่มา : dparktraffic

หมายความว่า ทางข้างหน้ามีสะพานแคบ รถสวนกันได้ไม่สะดวก

27. "ป้ายเตือนช่องจราจรปิดด้านซ้าย"

ที่มา : dparktraffic

หมายความว่า ช่องทางข้างหน้ามีการปิดการจราจรทางด้านซ้าย ให้ไปใช้ในช่องทางที่เหลือ

28. "ป้ายเตือนช่องจราจรปิดด้านขวา"

ที่มา : dparktraffic

หมายความว่า ช่องทางข้างหน้ามีการปิดการจราจรทางด้านขวา ให้ไปใช้ในช่องทางที่เหลือ

29. "ป้ายเตือนทางข้ามทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้นทาง"

ที่มา : dparktraffic

หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางรถไฟตัดผ่าน และไม่มีเครื่องกั้น

30. "ป้ายเตือนทางข้ามทางรถไฟมีเครื่องกั้นทาง"

ที่มา : dparktraffic

หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางรถไฟตัดผ่าน มีรั้ว หรือ เครื่องกั้นทาง

31. "ป้ายเตือนทางข้ามทางรถไฟติดทางแยก"

ที่มา : dparktraffic

หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางข้ามทางรถไฟ ซึ่งติดอยู่กับทางแยก

32. "ป้ายเตือนทางแคบ"

ที่มา : dparktraffic

หมายความว่า ทางข้างหน้าแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่านทั้งสองด้าน ให้รถที่ความกว้างไม่เกินตัวเลขที่กำหนดในป้ายผ่านไปได้

33. "ป้ายเตือนทางลอดต่ำ"

ที่มา : dparktraffic

หมายความว่า ทางข้างหน้ามีช่องลอดต่ำ ซึ่งมีความสูงตามตัวเลขที่กำหนดไว้ในป้ายเป็น “เมตร” โดยให้รถที่ความสูงหรือรวมความสูงกับของที่บรรทุกไม่เกินตัวเลขในป้ายผ่านไปได้

บอกเลยว่าผ่านมาแค่ครึ่งทางเท่านั้น ติดตามป้ายแสดงสัญลักษณ์จราจรอีกมากมายได้ที่ บทความหน้า V.3.1 ที่ทางทีม UPCAR จะรวบรวมมาฝากกันบอกเลยห้ามพลาดจ้า

LINE OpenChat Banner

เข้าร่วม LINE OpenChat คลิกเลย!

คลิกเลย!

[Every Lotto Day Campaign Lotto Low Price

 

-ข้อแนะนำ, บันเทิง, สปอตไลท์
-, , , , , , , ,

Copyright© UPCAR , 2020 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.