ข้อแนะนำ บันเทิง สปอตไลท์

ทวนความจำ ! ป้ายแสดงสัญลักษณ์จราจร ประเภทป้ายเตือน V.3.1

Posted:

ทวนความจำ ! ป้ายแสดงสัญลักษณ์จราจร ตอนที่ 3 ป้ายคำสั่ง ช่วงหลัง

สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านบทความนี้ก็มาถึงป้ายคำสั่ง ช่วงหลังแล้วนะครับ ซึ่งจะเหลืออะไรบ้างไม่รอช้าไปรับชมกันเลยดีกว่าครับ

34. "ป้ายเตือนทางขึ้นลาดชัน"

ที่มา : dparktraffic

หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางขึ้นลาดชัน โดยมีตัวเลขความลาดชันกำหนดในป้ายเป็น “เปอร์เซ็นต์” ให้ขับขี่ให้ช้าลงและชิดขอบด้านซ้าย

35. "ป้ายเตือนทางลงลาดชัน"

ที่มา : dparktraffic

หมายความว่า  ทางข้างหน้าเป็นทางลงลาดชัน ให้ขับขี่ให้ช้าลงและชิดขอบด้านซ้าย โดยไม่ควรปลดเกียร์ว่างหรือดับเครื่อง

36. "ป้ายเตือนรถกระโดด"

ที่มา : dparktraffic

หมายความว่า ทางข้างหน้ามีการเปลี่ยนระดับกระทันหัน อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้

37. "ป้ายเตือนผิวทางขรุขระ"

ที่มา : dparktraffic

หมายความว่า ทางข้างหน้ามีผิวทางขรุขระมาก เป็นหลุมบ่อ หรืออาจจะเป็นสันติดต่อกัน

38. "ป้ายเตือนทางเป็นแอ่ง"

ที่มา : dparktraffic

หมายความว่า ทางข้างหน้ามีการเปลี่ยนระดับกระทันหัน หรือ เป็นแอ่ง

39. "ป้ายเตือนถนนลื่น"

ที่มา : dparktraffic

หมายความว่า ทางข้างหน้ามีผิวถนนลื่น เตือนให้ผู้ขับขี่ระมัดระวังในการหยุดรถ การเบารถ หรือการเลี้ยวรถในทางลื่น

40. "ป้ายเตือนผิวทางร่วน"

ที่มา : dparktraffic

หมายความว่า ทางข้างหน้ามีวัสดุผิวทางหลุดกระเด็นเมื่อรถผ่านด้วยความเร็วสูง ให้ระมัดระวังอันตรายจากวัสดุผิวทาง

41. "ป้ายเตือนระวังหินร่วง"

ที่มา : dparktraffic

หมายความว่า ทางข้างหน้าอาจจะมีหินร่วงลงมา ให้ผู้ขับขี่ระมัดระวัง

42. "ป้ายเตือนสะพานเปิดได้"

ที่มา : dparktraffic

หมายความว่า ทางข้างหน้ามีสะพานที่สามารถเปิดให้เรือผ่านได้ เมื่อเจ้าหน้าที่ปิดกั้นทางเพื่อเปิดสะพาน ให้ผู้ขับขี่ระมัดระวังในการหยุดรถ

 

43. "ป้ายเตือนเปลี่ยนช่องการเดินรถด้านซ้าย"

ที่มา : dparktraffic

หมายความว่า ทางข้างหน้ามีการเปลี่ยนช่องทางเดินรถไปทางซ้าย

44. "ป้ายเตือนเปลี่ยนช่องการเดินรถด้านขวา"

ที่มา : dparktraffic

หมายความว่า ทางข้างหน้ามีการเปลี่ยนช่องทางเดินรถไปทางขวา

45. "ป้ายเตือนออกทางขนาน"

ที่มา : dparktraffic

หมายความว่า ทางหลักข้างหน้ามีการเปิดช่องออกทางขนาน ให้ผู้ขับขี่ในทางหลักระวังและเตรียมพร้อมที่จะออกทางขนาน

46. "ป้ายเตือนเข้าทางหลัก"

ที่มา : dparktraffic

หมายความว่า ทางขนานข้างหน้ามีการเปิดช่องให้เข้าทางหลัก ให้ผู้ขับขี่บนทางขนานที่ต้องการจะเข้าทางหลักระวังและเตรียมพร้อมที่จะเข้าทางหลัก

47. "ป้ายเตือนทางร่วมด้านซ้าย"

ที่มา : dparktraffic

หมายความว่า ทางข้างหน้ามีรถเข้ามาร่วมในทางเดียวจากด้านซ้าย

48. "ป้ายเตือนทางร่วมด้านขวา"

ที่มา : dparktraffic

หมายความว่า ทางข้างหน้ามีรถเข้ามาร่วมในทางเดียวจากด้านขวา

49. "ป้ายเตือนทางคู่ข้างหน้า"

ที่มา : dparktraffic

หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางคู่ มีเกาะหรือสิ่งอื่นใดแบ่งการจราจรออกเป็น 2 ทาง ให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดขอบทางด้านซ้าย

50. "ป้ายเตือนสิ้นสุดทางคู่"

ที่มา : dparktraffic

หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางร่วม ไม่มีเกาะหรือสิ่งอื่นใดแบ่งการจราจรให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดขอบทางด้านซ้าย

51. "ป้ายเตือนทางจุดกลับรถไปทางซ้าย"

ที่มา : dparktraffic

หมายความว่า ข้างหน้ามีจุดกลับรถไปทางซ้าย

52. "ป้ายเตือนทางจุดกลับรถไปทางขวา"

ที่มา : dparktraffic

หมายความว่า ข้างหน้ามีจุดกลับรถไปทางขวา

53. "ป้ายเตือนรถสวนทางกัน"

ที่มา : dparktraffic

หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางเดินรถ 2 ทิศทาง ให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดขอบทางซ้ายและระวังอันตรายจากรถที่แล่นสวนกัน

54. "ป้ายเตือนสัญญาณไฟจราจรข้างหน้า"

ที่มา : dparktraffic

หมายความว่า ทางข้างหน้ามีสัญญาณไฟจราจร ให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร

55. "ป้ายเตือนหยุดข้างหน้า"

ที่มา : dparktraffic

หมายความว่า ทางข้างหน้ามีป้ายหยุดติดตั้งอยู่ ให้ผู้ขับขี่เตรียมพร้อมที่จะหยุดทันที เมื่อถึงป้าย “หยุด”

56. "ป้ายเตือนให้ทางข้างหน้า"

ที่มา : dparktraffic

หมายความว่า ทางข้างหน้ามีป้ายให้ทางติดตั้งอยู่ ให้ผู้ขับขี่พร้อมจะให้ทาง เมื่อถึงป้าย “ให้ทาง”

57. "ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน"

ที่มา : dparktraffic

หมายความว่า ทางข้างหน้ามีทางคนข้าม หรือมีคนข้ามอยู่เสมอ

58. "ป้ายเตือนโรงเรียนระวังเด็ก"

ที่มา : dparktraffic

หมายความว่า ทางข้างหน้ามีโรงเรียนตั้งอยู่ข้างทาง ให้ระมัดระวังในการขับขี่

59. "ป้ายเตือนระวังสัตว์"

ที่มา : dparktraffic

หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นบริเวณที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่ข้างหน้า อาจจะมีสัตว์เลี้ยงเดินขึ้นมาหรือเดินข้ามทาง

60. "ป้ายเตือนระวังเครื่องบินบินต่ำ"

ที่มา : dparktraffic

หมายความว่า ทางข้างหน้าใกล้สนามบินหรืออาจจะมีเครื่องบินบินขึ้นลงในระดับต่ำ ให้หยุดรถหากเห็นเครื่องบินกำลังขึ้นลง

61. "ป้ายเตือนระวังอันตราย"

ที่มา : dparktraffic

หมายความว่า ทางข้างหน้าอาจจะมีอันตราย

62. "ป้ายเตือนเขตห้ามแซง"

ที่มา : dparktraffic

หมายความว่า ทางช่วงนั้นมีระยะการมองเห็นจำกัด ผู้ขับขี่จะไม่สามารถมองเห็นรถที่สวนมาในระยะที่จะแซงได้ จะติดอยู่ทางด้านขวาของป้ายห้ามแซง ป้ายจราจร ป้ายห้ามแซง

63. "ป้ายเตือนสลับกันไป"

ที่มา : dparktraffic

หมายความว่า ทางข้างหน้ามีจำนวนช่องเดินรถลดลง ให้ผู้ขับขี่สลับกันไปด้านละคัน

ก็หมดไปแล้วนะครับกับป้ายทั้งจราจรทั้ง 3 แบบ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับ วันนี้ทางผม ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

LINE OpenChat Banner

เข้าร่วม LINE OpenChat คลิกเลย!

คลิกเลย!

[Every Lotto Day Campaign Lotto Low Price

 

-ข้อแนะนำ, บันเทิง, สปอตไลท์
-, , , , , , , , , , , ,

Copyright© UPCAR , 2020 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.