ข้อแนะนำ ไฟแนนซ์รถ

ควรรู้ไว้เลย! เมื่อคุณต้องการแจ้งเปลี่ยนเครื่องยนต์ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

Posted:

อยากจะยกเครื่องใหม่ แต่รู้หรือไม่ว่า? ต้องทำการแจ้งเปลี่ยนเครื่องยนต์ด้วยนะ

หลายๆคนอาจจะกำลังอยากเปลี่ยนหรือยกเครื่องยนต์ใหม่ แต่รู้หรือไม่ว่าการเปลี่ยนเครื่องยนต์นั้น จำเป็นที่จะต้องมีการแจ้งเปลี่ยนเครื่องยนต์ด้วยนะ ซึ่งวันนี้เราจะไปดูกันว่า ขั้นตอนต่างๆในการแจ้งเปลี่ยนนั้นมีอะไรบ้าง พร้อมแล้วไปดูเลย!

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ที่มา : quickstartmobilemechanics

สำหรับการเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ เริ่มแรกจำเป็นต้องมีการตรวจสภาพรถยนต์และแจ้งต่อนายทะเบียนก่อนการใช้งาน โดยการเปลี่ยนเครื่องยนต์นั้นถือเป็นการเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากที่จดทะเบียนไว้เดิม

ดังนั้น เจ้าของรถจึงจำเป็นที่จะต้องนำรถไปให้นายทะเบียนตรวจสภาพ และทำการบันทึกลงเล่มก่อนการใช้งาน หากฝ่าฝืนจะถือเป็นความผิดตามมาตรา 60 มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

หลักฐานที่ใช้มีอะไรบ้าง ?

ที่มา : m.economictimes

หลักฐานที่ใช้ในการแจ้งเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ มีดังนี้

 1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
 2. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ เช่น ภาพถ่ายบัตรประจำตัว หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี)
 3. หลักฐานการได้มาของเครื่องยนต์ เช่น หนังสือรับรองการส่งบัญชีรับและจำหน่ายเครื่องยนต์ ใบกำกับภาษีค่าเครื่องยนต์ หนังสือแจ้งจำหน่ายใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องยนต์
 4. หลักฐานการแก้ไขดัดแปลงสภาพรถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)

ขั้นตอนในการแจ้งเปลี่ยนเครื่องยนต์ ทำอย่างไร ?

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ที่มา : suicidecallbackservice

หลังจากทำการเตรียมหลักฐานเรียบร้อยแล้ว ก็มาถึงในส่วนของขั้นตอนในการแจ้งเปลี่ยนเครื่องยนต์ มีดังนี้

 1. ยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน เพื่อเป็นการขอนำรถของคุณเข้ารับการตรวจสภาพ
 2. ยื่นตรวจสอบคำขอพร้อมหลักฐานและผลผ่านการตรวจสภาพรถของคุณ
 3. ชำระค่าธรรมเนียมและภาษีส่วนที่มีเพิ่ม (ถ้ามี)
 4. รอรับเอกสารคืน

ต้องเสียค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง ?

ที่มา : twentyoverten

สำหรับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการแจ้งเปลี่ยนเครื่องยนต์ มีดังนี้

 1. ค่าคำขอ ฉบับละ 5 บาท
 2. ค่าขอแก้ไขรายการในทะเบียนและคู่มือจดทะเบียน ครั้งละ 50 บาท
 3. ค่าตรวจสภาพรถ ครั้งละ 50 บาท

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมการขนส่งทางบก

LINE OpenChat Banner

เข้าร่วม LINE OpenChat คลิกเลย!

คลิกเลย!

[Every Lotto Day Campaign Lotto Low Price

 

-ข้อแนะนำ, ไฟแนนซ์รถ
-, , , , , , , , , , , ,

Copyright© UPCAR , 2020 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.