UPCAR ดูฤกษ์ออกรถ 2562 โดยอาจารย์เก่ง ชนกันต์ บอกเลยว่าแม่นมาก!

บันเทิง สปอตไลท์

ดูฤกษ์ออกรถ 2562 โดยอาจารย์เก่ง ชนกันต์ บอกเลยว่าแม่นมาก!

Updated:

ฤกษ์ออกรถ ประจำปี 2562 แม่นมาก หมอเก่งเฟริม

ดูฤกษ์ออกรถ 2562 ให้ดี ต้องเลือกวันไหนบ้าง ดวงสมพงษ์กับการออกรถวันไหนบ้าง มาเช็ก ฤกษ์ออกรถใหม่ประจำปี 2562 โดย อ.เก่ง ชนกันต์ ทางเราเลยนำมาให้ชาว UPCAR ได้เอาไปเป็นข้อมูลก่อนออกรถใหม่กัน!

ฤกษ์ออกรถ ปี 2562 ประจำเดือนมกราคม

วันพุธที่  2  มกราคม 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ   08.29น.  (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
วันศุกร์ที่  4  มกราคม 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ  14.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ  09.19น.  (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)
วันอังคาร  8  มกราคม 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ  15.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
วันเสาร์ที่  12  มกราคม 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ   13.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ  09.19น.  (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)
วันอังคารที่ 15  มกราคม 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ  15.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
วันเสาร์ที่  19  มกราคม 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ   13.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ  09.19น.  (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)
วันอังคารที่ 22  มกราคม 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ  15.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ   13.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ  09.19น.  (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)
วันอังคารที่ 29  มกราคม 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ  15.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)

ฤกษ์ออกรถ ปี 2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ  13.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ  09.19น.  (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)
วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ   08.29น.  (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ  14.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ  09.19น.  (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ   08.29น.  (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ  14.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ  14.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ   08.29น.  (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ  14.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ  14.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ   08.29น.  (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)

ฤกษ์ออกรถ ปี 2562 ประจำเดือนมีนาคม

วันศุกร์ที่  1  มีนาคม 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ  14.59น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
วันจันทร์ที่ 4  มีนาคม 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ  08.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ  15.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ  15.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ  15.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)

ฤกษ์ออกรถ ปี 2562 ประจำเดือนเมษายน

วันอังคารที่  2 เมษายน 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ  15.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
วันศุกร์ที่  5  เมษายน 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ   08.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
วันอังคารที่ 9  เมษายน 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ  14.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ   08.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ   08.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ  13.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ  14.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ   08.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ  13.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ  14.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)

ฤกษ์ออกรถ ปี 2562 ประจำเดือนพฤษภาคม

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ  13.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ   09.59น.  (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ   14.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ  13.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ  09.59น.  (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ   14.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ   09.59น.  (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ   14.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ  13.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ   09.59น.  (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ   14.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)

ฤกษ์ออกรถ ปี 2562 ประจำเดือนมิถุนายน

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ  13.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ  16.19น.  (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ  09.59น.  (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ  13.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ  16.19น.  (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ  09.59น.  (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ  13.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ  16.19น.  (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ  09.59น.  (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ  13.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ  16.19น.  (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ  09.59น.  (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ  13.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)

ฤกษ์ออกรถ ปี 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.29น.  (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ  09.59น.  (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ  09.59น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ  14.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
วันอังคารที่  9 กรกฎาคม 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.29น.  (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ  09.59น.  (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ  09.59น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
วันศุกร์ที่  12  กรกฎาคม 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ  14.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ  09.59น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ  14.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.29น.  (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ  09.59น.  (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
วันพฤหัสบดีที่  25  กรกฎาคม 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ  09.59น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ  14.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
วันอังคารที่  30 กรกฎาคม 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.29น.  (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ  09.59น.  (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)

ฤกษ์ออกรถ ปี 2562 ประจำเดือนสิงหาคม

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ  12.59น.(ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
วันอังคารที่  6  สิงหาคม 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ  08.29น. (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
วันพุธที่  7  สิงหาคม 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ  16.19น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ  12.59น.(ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
วันอังคารที่  13  สิงหาคม 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ  08.29น. (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
วันพุธที่  14  สิงหาคม 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ  16.19น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ  12.59น.(ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
วันอังคารที่  20  สิงหาคม 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ  08.29น. (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ  16.19น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ  12.59น.(ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
วันอังคารที่  27  สิงหาคม 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ  08.29น. (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ  16.19น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ  12.59น.(ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)

ฤกษ์ออกรถ ปี 2562 ประจำเดือนกันยายน

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ  16.19น.  (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ  14.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ  16.19น.  (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ  14.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ  16.19น.  (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ  14.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ  16.19น.  (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ  14.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)

ฤกษ์ออกรถ ปี 2562 ประจำเดือนตุลาคม

วันอังคารที่  1 ตุลาคม 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ  08.29น.  (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
วันพฤหัสบดีที่  3  ตุลาคม 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ  09.59น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ  13.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ  08.29น.  (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ  09.59น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ  13.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ  08.29น.  (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ  09.59น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ  13.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ  08.29น.  (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ  09.59น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ  13.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
วันพุธที่  30 ตุลาคม 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ  16.19น.   (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)

ฤกษ์ออกรถ ปี 2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน

วันศุกร์ที่  1  พฤศจิกายน 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
วันพุธที่  6  พฤศจิกายน 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ  16.19น.   (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
วันศุกร์ที่  8  พฤศจิกายน 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
วันพุธที่  13  พฤศจิกายน 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ  16.19น.   (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
วันศุกร์ที่ 15  พฤศจิกายน 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
วันพุธที่  20  พฤศจิกายน 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ  16.19น.   (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
วันศุกร์ที่ 22  พฤศจิกายน 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59น.  (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ  09.59น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลาสตาร์ทกุญแจ 10.19น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)

ฤกษ์ออกรถ ปี 2562 ประจำเดือนธันวาคม

วันอังคารที่ 3  ธันวาคม 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.29น. (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
วันเสาร์ที่  7  ธันวาคม 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ   10.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
วันพฤหัสบดีที่  12  ธันวาคม 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ  09.59น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
วันเสาร์ที่  14  ธันวาคม 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ   10.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
วันอังคารที่ 17  ธันวาคม 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.29น. (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
วันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ  09.59น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
วันเสาร์ที่  21 ธันวาคม 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ   10.19น.  (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
วันอังคารที่ 24  ธันวาคม 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ  08.29น.   (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562  เวลาสตาร์ทกุญแจ  14.59น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ หมอเก่ง ชนกันต์ ดูดวง

ที่มา : HoroTalk

ที่มา:Horoworld

LINE OpenChat Banner

เข้าร่วม LINE OpenChat คลิกเลย!

คลิกเลย!

[Every Lotto Day Campaign Lotto Low Price

 

-บันเทิง, สปอตไลท์
-, , ,

Copyright© UPCAR , 2020 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.